modulstans

Vi har sedan tidigare tillverkat modulstansar, som har komponenter som kan justeras i höjd och sidled med hjälp av skruvar. Detta är perfekt vid till exempel samtidig stansning och folieprägling, då fönster kan justeras ett par millimeter utan att flytta på knivarna. Samtidigt halveras produktionstiden då två genomkörningar klaras av på en.

Nu har vi en ny lösning av dessa skruvar, och då dessa är mindre, ökar möjligheterna för vilka stansar som kan använda dessa funktioner. Denna nya modell blir också enklare för..