Vi tillverkar alla typer av planstansar, från stora wellstansar med automatisk rensning, till mindre verktyg för kartong, plast och dekaler med mycket små toleranser. Vi har under mer än 50 år samarbetat med våra kunder för att utveckla högkvalitetsverktyg till kartong- och wellpappindustrin; verktyg för livsmedels- och läkemedelsindustrin som ställer höga krav på snabba intag och långa körningar.

Med gedigen hantverkserfarenhet och ständig utveckling kan vi idag producera verktyg med broachade knivar och automatfrästa noppor från 0,2 mm. Tillsammans med våra andra tillbehör skapar vi ett optimalt stansverktyg för Er, som kan stansa ämnen snabbt, med hög kvalitet och hög säkerhet.