Kvalité & Miljö

Fokus på kvalité

Stållinjestans Laserform AB konstruerar och producerar stansformar, rensverktyg och andra hjälpmedel till förpackningsindustrin och den grafiska industrin i Europa.

Omvärldens önskemål styr våra kunder och därmed även oss.

Att leverera ”miljöanpassade produkter och tjänster med rätt kvalitet” är grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling. Med ”miljöanpassade produkter och tjänster med rätt kvalitet” innebär att vi:

  • ständigt arbetar med förbättringar och teknisk utveckling,
  • är medvetna om en föränderlig omvärld,
  • uppmuntrar gott ledarskap och god kompetens på alla nivåer i företaget.

Detta skall leda till en hög effektivitet, förebyggande av föroreningar samt en minskning av vår miljöbelastning.

Ingen skall kunna ifrågasätta att vi följer lagar, förordningar och andra externa krav som ställs mot oss som företag.

 

Alla anställda vid Stållinjestans AB Laserform, utan undantag, är delaktiga i ansvaret för att uppfylla denna policy.

Pär Haak

tel: 040-6171323

email: pelle@stallinje.se