Om oss

November 1958 registrerades Stållinjestans som enskild firma med målsättningen att tillverka stansar åt kartong– och wellpappsfabriker. Företaget hade från början en blygsam omfattning men kunderna fick redan från början ett stort förtroende för ambitionerna.

Kartongemballage var inte av någon större omfattning på den tiden, men idén att förpacka mjölk och smör i kartong fanns. Stållinjestans var redan tidigt med att utveckla dessa typer av förpackningar som vi idag finner så naturliga att använda.

I december 1966 hade Stållinjestans 7 anställda, och ombildades till aktiebolag. Emballageindustrin fick ett uppsving i samband med övergången från kvartersbutik till snabbköpsförsäljning, vilket innebar att alla produkter måste vara väl förpackat på hyllorna.

Företaget har hela tiden följt med i denna utveckling under ständiga ansträngningar att bli bättre.

Investeringar har hela tiden gjorts i nya hjälpmedel för att erbjuda förstklassiga stansar till rätt pris. Under 1990 installerades en laserskärmaskin och i december samma år ändrades företagets namn till Stållinjestans Laserform AB.

Vår satsning på en laserutrustning som kunde producera både planstansar och rotationsstansar visade sig vara lyckosam och ledde till kraftig tillväxt.

Men trots all modern teknologi är kvaliteten av den manuella insatsen vid stansformstillverkning av avgörande betydelse. En välutbildad personal med mångårig vana hjälper oss att vara steget före. Under senare år har många förbättringar lett till patentansökningar, vilka kommit våra kunder till del.

Under slutet av år 2002 genomgick vi en certifieringsrevision gällande vårt kvalitets- och miljöledningssystem, enligt kravstandard SS-EN ISO 9001:2000 samt SS-EN ISO 14001:1996.

Certifikaten erhölls under januari 2003 och är daterade 2003-01-27.

Stållinjestans AB Laserform ägs idag av tredje generationen Rönngard.

Stållinjestans är medlem i ESU/EDA, Europeiska stansforms unionen.