Separationsverktyg

HomeStansformarSeparationsverktyg

Separationsverktyg3
Separationsverktyg4
Vi bygger separationsverktyg enligt Era behov och önskemål (både över- och underdel, eller bara en av dem), av hög kvalité grundad på vår fleråriga erfarenhet av rens- och stansformstillverkning.

I verktygen kombineras både trä och metall för att Ni skall uppnå ett optimalt resultat vid separeringen.