Policy GDPR

GDPR

Syftet med denna dataskyddspolicy är att förklara vilken information vi samlar in till vad och hur vi använder informationen i vår verksamhet. För att behandla och skydda personuppgifter som vi får in på ett riktigt sätt följer vi dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan alltid kontakta oss vid frågor genom att skicka ett e-postmeddelande till info@stallinje.se.

Vilken information samlar vi in?

För att kunna köpa en vara/tjänst av oss samlar vi in följande information

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, ort och land
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kontaktpersonens för- och efternamn
 • Kontaktpersonens kontaktuppgifter inklusive e-postadress
Vid användning av Formbase online samlar vi in följande information
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, ort och land
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kontaktpersonens för- och efternamn
 • Kontaktpersonens kontaktuppgifter inklusive e-postadress
Vid Offertförfrågan samlar vi in följande information
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, ort och land
 • Kontaktpersonens namn (efternamn är frivilligt här)
 • Kontaktpersonens kontaktuppgifter inklusive e-postadress
Vid registrering av månadsbrev samlar vi in följande information
 • Kontaktpersonens för- och efternamn samt e-postadress
Vad gör vi med informationen?

All information som vi samlar in används för att vi skall kunna utföra det avtal som vi ingår vid köp av vara, köp av tjänst eller för att kunna erbjuda offerter. För att kunna kommunicera kring köp av vara, köp av tjänst eller offert. Informationen är också nödvändigt för att kunna skicka information om produkter och aktiviteter via e-mail samt nyhetsbrev (vid samtycke).

Information som lämnas vidare

Det kan vara nödvändigt för oss att lämna viss information vidare till våra leverantörer för att kunna hantera offerter, utföra direktleveranser samt för att kunna upprätthålla en hög service-/supportnivå. Vi lämnar även vidare uppgifter till våra olika transportbolag för att kunna utföra våra åtagande i samband med köp av vara. I dessa fall lämnar vid endast ut den information som anses nödvändig för att kunna utföra transporten på ett korrekt sätt. Vi har säkerställt att våra leverantörer hanterar informationen enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lagring av information

Vi jobbar för att alltid skydda all information genom att säkerställa att våra samarbetspartners har en hög säkerhetsnivå. Den insamlade informationen lagras minst så länge som bokföringslagen kräver.

Var lagras insamlad information

De program som krävs för att vår verksamhet skall fungera och som vi lagrar informationen i finns installerade på en lokal server med högsta klassning/certifiering. Vi har säkerställt att vår plattformsleverantör strävar efter en hög säkerhetsnivå.

Tillgång, rättelse och radering

Kontaktpersoner har rätt att få information om de personliga uppgifter som vi lagrar samt till att få informationen rättad om informationen visar sig vara felaktig eller icke-komplett. Kontaktpersoner har även rätt till att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade (”rätten att bli glömd”).

Ytterligare information om våra månadsbrev

För de som sedan tidigare (innan GDPR trädde i kraft) varit prenumerant på våra månadsbrev med information/nyheter och inte längre önskar få dessa är det bara att klicka på länken ”Avregistrera dig / Unsubscribe”
nederst i våra månadsbrev eller att maila till info@stallinje.se så hjälper vi er att avsluta prenumerationen.