Pinstrip

HomeRotationsstansarPinstrip
pinstrip
Pinstrip
pinstrip1
Användning av en pinstrip underlättar rensningen under rotationsstansning, vilket möjliggör snabbare körningar och färre stopp på grund av rensspill.