Separationsverktyg


Vi bygger separationsverktyg enligt Era behov och önskemål (både över- och underdel, eller bara en av dem), av hög kvalité grundad på vår fleråriga erfarenhet av rens- och stansformstillverkning.
I verktygen kombineras både trä och metall för att Ni skall uppnå ett optimalt resultat vid separeringen. För att säkerställa kvalitet och underlätta inställning använder vi Profitecs Grid Tape, som är uppmärkt med rätt längder och inte behöver klippas till efter montering.

I verktygen kombineras både trä och metall för att Ni skall uppnå ett optimalt resultat vid separeringen.