Kanalmatriser / Frästa matriser / Fräst stålplåt

Använd matriser när Ni skall förstärka en viklinje i förpackningen, för att underlätta hanteringen under limning och fyllning av förpackningen. Kanalmatriser är lister av plast som monteras på bigen på stansformen som sedan förs över till stålplåten genom ett slag i stansmaskinen. Frästa matriser har ett liknande monteringssätt, men är en hel platta som täcker in samtliga bigar på stansformen i ett stycke. En fräst stålplåt har kanalerna infrästa i mottrycksplåten, som kanalmatriser och frästa matriser normalt fästs ovanpå.

Kanalmatriser

Vi tillhandahåller kanalmatriser för alla sorters material. Detta är den bästa lösningen för Er som stansar i wellpapp & kartong som bara stansar produkter i korta serier. Kanalmatriser är prisvärda och enkla att montera.
Vi säljer kanalmatriser antingen på rulle, eller i meterlånga lösa bitar i lådor.

Frästa Matriser

Välj frästa matriser när Ni skall producera längre serier med kartongprodukter, och när det ställs lite högre krav på slutprodukten. I och med att dessa bara behöver monteras en gång, och inte inför varje körning så som med kanalmatriser, så sparar Ni inställningstid för Era vanligaste jobb.
Våra matriser har en tjocklek från 0,4 mm till 2,5 mm.

Fräst Stålplåt (counterplate)

För den absolut bästa bigkvaliteten tillverkar vi även frästa stålplåtar. Med dessa undviker man den präglingseffekt på avigsidan som kanalmatriser och frästa matriser ger. En stålplåt är hållbar, har hör precision, och inställningstiden är den kortaste av alla dessa tre alternativ.

Våra plåtar passar alla marknadens maskiner, och har följande hårdheter:

25 Hrc (mjuk)
35 Hrc (mellan)
52-54 Hrc (hård)